articleBoken “Svenska krig och krigiska svenskar” (ISBN 91-89442-54-7) är en spännande och lättläst liten antologi för den som är intresserad av historia. Boken gör i nio kapitel nio nedslag i svensk historia och skildrar olika aspekter på Sverige och krig.

I det första kapitlet gör Dick Harrison en intressant analys av vad som är myt och verklighet kring slaget vid Svolder. Källmaterialet är tunt men man kan hitta intressanta pusselbitar med vars hjälp en samlad bild växer fram. Verkligheten visar sig vara minst lika spännande som dikten!

I kapitlet om Engelbrekt Engelbrektsson ges en bredare bild av en av Sveriges mest kända upprorsmän. Särskilt intressant är hur de i många fall konservativa (och inte alls revolutionära) bondeupproren vid denna tid kunde, som i Sverige, befästa bönders plats som en stark aktör i inrikespolitiken under flera hundra år framöver.

Kapitlet om slaget vid Nördlingen är en must read för alla som funderar kring hur man leder (och inte leder) stora projekt. I slutändan handlar det om relationer mellan människor. Kapitlet är också en spännande skildring av hur viktigt det är att vara den som skriver historien …

Kapitlen om Sveriges inflytande i Baltikum efter Poltava och om Fänrik Ståls Sverige är nyttiga påminnelser om hur Sveriges roll i Europa förändrats. Ibland undrar man vad folk menar med att Norden är ett avlägset hörn av Europa … Sverige har alltid varit och är även i dag en del av vad som händer i Europa.

“Teaterkungen på slagfältet” ger en bild av hur personlig ärelystnad och politisk nödvändighet kan leda till ett mer eller mindre misslyckat krig på slagfältet men ändå vissa politiska vinster. Naturligtvis, som alltid, till priset av blod, lidande och död för den enskilde soldaten. Moderna paralleller är inte svåra att hitta …

Två kapitel handlar om de svenskar som stred i boerkrigen kring förra sekelskiftet och om hur kvinnor fått eller inte fått ta till vapen. Kapitlen fokuserar på individerna vilket är intressant.

Det sista kapitlet i boken handlar om den yngre Axel Rappe. Den relativt formella biografin på Wikipedia säger inget om den politiska roll Rappe ville spela under Andra världskriget. Jag tycker det kapitel var det mest skrämmande. Även om det inte överlag fanns förutsättningar för en miltärkupp så fanns det uppenbarligen de som inte skulle ha tvekat för ett sådant scenario …

Läs boken idag. Den är både nyttig och god!