13499
Gripande historia och historier

På förekommen anledning läser jag “Breven från Arktis” av Rolf Kjellström (ISBN 91-7203-558-7) och då i första hand kapitlen om Svalbard (vilka i och för sig utgör lejonparten av boken).

Detta är bok som visar hur bra bra populärhistoria kan vara. Kjellström redovisar ett rikt originalmaterial, framför allt dagboksanteckningar och brev men även foton, och bygger utifrån detta ett antal berättelser om de personer som levde, och i många fall dog, på öarna vid Norra ishavets rand.

Boken innehåller också ett intressant kapitel om fångstmannainstitutionen på Svalbard och ett fascinerade kapitel om skörbjuggens historia.

Boken innehåller många spännande fakta. Visste ni till exempel att den period som vi kanske mest förknippar med övervintringar och upptäcktsresor i Arktis närhet utspelas under en ganska kort period mellan ca 1895 och 1941? Man kan dra en parallell till vilda västern-epoken i USA som löper mellan 1865 och 1903 som också är en historisk period som är kort men definierande för sitt lands historia.

Berättelserna i boken är dramatiska, sorgliga men också fyllda av vilja och hopp. Man kan inte nog förundras över och beundra Harald Simonsen och Torgeir Møkleby som överlever fyra månader i en snögrotta och i sina sista dagboksanteckningar inte visar andra känslor än tacksamhet, hopp och förtröstan. In i det sista kan de glädjas över midnattssolens sken. Samtidigt är det tragiskt att veta att ett räddningsfartyg var inom syn- och hörhåll medan bägge ännu var i livet utan att endera parten upptäckte den andre.

Berättelserna är också hoppfulla för de visar hur mycket vi kan klara av som människor när vi måste och hur mycket kreativitet, uthållighet, styrka och generositet vi kan uppbåda även i de mest utsatta situationer. Det är, som Gandalf skulle säga, en uppmuntrande tanke!