Folk klagar på att jag drar paralleller mellan utvecklingen i Tyskland under mellankrigstiden och läget i Sverige och stora delar av världen idag.

Jag rekommenderar (igen) Broszats bok om Hitler och Weimar. Boken är skriven 1987 men kunde lika gärna vara skriven idag om idag.

Några lärdomar:

  • stora sociala skillnader leder till rädsla mellan grupper som blir en grogrund för starka ledare som lovar enkla lösningar,
  • unga män med bristande förankring i samhället är god jordmån för budskap om samhörighet baserad på ras, nation och/eller gemensamt våldsutövande och
  • konservativa / högerkristna partier är ett svagt, om alls något, skydd mot fascism och nazism.

Så vad göra? Engagera dig politiskt eller i en förening. Säg emot när du möter rasism, sexism, homo- och transfobi. Ge pengar till föreningar och organisationer som verkar för demokrati. Stötta varandra. Hys hopp!