För bolag som står inför ett ägarskifte, till exempel i samband med ett generationsskifte eller en extern försäljning finns mycket att tänka på. Många olika regelverk spelar in: bolagsrätt, skatterätt, familjerätt och lagstiftning kring personal för att bara nämna några. I många fall kan det också vara nödvändigt att ta hänsyn till skatte- och familjerätt i andra länder än Sverige.

I detta läge är det en stor fördel att ha en styrelseordförande med rätt kompetens och erfarenhet. Till min tidigare erfarenhet av dessa frågor kan jag nu lägga formell kompetens i och med att jag genomgått Styrelseakademiens diplomkurs om generationsskifte och successionsplanering. Tveka inte att höra av dig till mig om du behöver hjälp med dessa frågor i din organisation.