When I get low, I get high

Jag vill inte undanhålla er denna video: When I get low, I get high med Speakeasy Three och The Swing Ninjas. Enjoy! PS Veckans fredagspost…