Vår kollega och vän undervisningsrådet Benny Regnér har hastigt och oväntat lämnat oss. Hans närmaste är hustrun Eva och barnen Victor, Matilda och Erika.

På ett anteckningsblad från februari 1994 står det “Möte Benny Regnér. Entusiastisk lärare. Talar om Internet. Många idéer.” Anteckningen sammanfattar på många sätt Bennys person och livsverk.

Först och främst var Benny lärare. Benny var adjunkt och undervisade i samhällskunskap och historia. Han arbetade på ett flertal gymnasieskolor runt Stockholm, bl.a. i Brandbergen och Haninge. Benny var en omtyckt lärare som genom sitt personliga engagemang vann elevernas respekt, förtroende och uppskattning. Benny tvekade som lärare inte inför det nya eller det som andra kallade omöjligt. Ett exempel är Sveriges kanske mest ambitiösa skolresor. Under åren har hundratals ungdomar tillsammans med Benny rest till USA och tillbringat två-tre veckor med studiebesök på skolor, företag och organisationer från New York till Hawaii. Benny hyste en stark tilltro till elevernas förmåga att lära och till lärarens förmåga att entusiasmera och förändra.

För dem av oss som lämnat skolan fungerade Benny ofta som en lärare, mentor och inspiratör. Han hade en aldrig sinande vilja att lära nytt och en god förmåga att få oss andra att förstå vad det nya kunde betyda.

Denna förmåga fick Benny god användning av när det gällde att införa Internet i de svenska och, i icke ringa mån, europeiska skolorna. Det torde inte vara någon överdrift att säga att ingen enskild person har betytt så mycket för skolans Internet-utveckling som Benny Regnér.

Resorna till USA väckte tidigt Bennys intresse för en mer kontinuerlig dialog och kontakt med kollegor och elever “over there”. Efter försök med 1980-talets kommunikationsteknik (bl.a. Fidonet och AT&T:s “The Learning Circle”) kom Benny kring 1990 i Santa Clara i kontakt med Internet. Benny brukade säga att han länge närt en dröm om ett kommunikationssystem som var enkelt, billigt och lättanvänt. Internet motsvarade alla hans krav.

Arbetet med Internet innebar en ny fas i Bennys karriär. Hans visioner av vad Internet skulle kunna betyda för skolan och hans erfarenhet av IT i skolan (något inte många hade i början på 1990-talet) gjorde honom till en viktig medarbetare på Skolverket, Utbildningsdepartementet och IT-kommissionens kansli. Benny kunde skolan, kände lärarna, förstod tekniken, såg möjligheterna och hade ett nationellt perspektiv.

Benny myntade begreppet “skoldatanät” och var aktiv i uppbyggnaden av de svenska, nordiska och europeiska skoldatanäten. Benny var också under flera år nationell koordinator för EU-kommissionens IT-projektet Netd@ys. Det var ett projekt i Bennys smak där skolungdomar bl.a. kunde chatta med ministrar och andra beslutsfattare.

Benny var en uppskattad föreläsare. Tusentals personer har genom Benny fått en första inblick i Internets verktyg och möjligheter. Lika många har senare av Benny fått lära sig den senaste tekniken och de nyaste tjänsterna. Åhörarna har inte bara kommit från skolan. Myndigheter, organisationer och företag (även välkända IT-företag) har alla förlitat sig på Bennys kunskap och kreativitet inom IT-området.

Bennys metod att driva utvecklingen inom IT-området framåt kan sammanfattas i orden “goda exempel”. Han har tagit initiativ till och medverkat i många viktiga IT-projekt vars gemensamma mål varit att konkret visa på hur Internet kan förändra och förnya skolan. En komplett förteckning av alla projekt Benny initierat skulle fylla ett antal sidor. Här kan det vara nog att påminna om Musiknet (musik, media och Internet), IKON (bildkonst och Internet), Rågsvedsprojektet (bredbandskommunikation mellan skolan, hemmen och lokala näringslivet), PS (barn berättar om sig själva på Internet och i TV), Desk (entreprenörskap i skolan), MIT (miljö och IT, gymnasieelever läser på KTH), Haapsalu-Haninge (skapande av ett IT-center i Estlands gamla svenskbygder) samt Homo Sapiens 2.0 (ett samarbetsprojekt mellan Österrike och Sverige där gymnasieelever skapar en webbsänd radioserie om hur Internet har påverkat livet för deras generation).

Benny var en person som drevs av en vision – visionen om den goda skolan. I motsats till många andra visionärer behöll han dock en omtanke som räckte för alla i hans närhet och en ödmjukhet som gav honom vänner vart han än kom. Benny visste vad han ville uppnå och uppnådde det oftast men aldrig någonsin på bekostnad av någon annan. Benny var generös, omtyckt och omtänksam.

Den sorg och saknad vi och Bennys många vänner och arbetskamrater idag känner blandas med glädjen av att få ha lärt känna och arbeta tillsammans med en visionär, en visionär som var något så ovanligt som en god människa.

/Anders Gillner, KK-stiftelsen
/Johan Groth, Metamatrix Development & Consulting AB
/Göran Isberg, Skolverket
/Christer Marking, IT-kommissionen

[Publicerad i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter]