I november 1999 firade sång- och underhållningsgruppen Tjoflöjters tjugoårsjubileum. Jag blev ombedd att skriva en kort historik vilken jag valde att utforma som en pastisch på Nordisk familjebok.

Hesperidae.

Tjodolf (isl. Pjoðolfr). T. från Hvin(e), norsk skald på Harald Hårfagres tid. Hans viktigaste dikt är »Ynglingatal«, f.ö. finns blott bevarade fragment av ett bildbeskrivande skölddrapa, »Haustlong«.

Tjoflöjters, sång- och i viss mån, dansgrupp lika känd för sina särpräglade musikaliska nytolkningar av kända verk som sina egenhändigt skrivna och bearbetade texter. T. framför företrädesvis sina stycken à capella T. består av Dan Edwall, Per Landin, Jens Reutercrona, Magnus Svanfeldt, Johan Thor, och Torsten Örtengren. Under de första åren var Lars Lundell medlem, han övergick sedermera till att spela i Smooking (se detta ord). Dessutom har andra goda sångare vid enstaka tillfällen ersatt frånvarande medlem.

T:s framträdanden karakteriseras ej i förstone av en djupt känd känsla för livets mörka och allvarliga sidor utan så mycket mer av en genuin vilja att underhålla och glädja åhörarna. Emellertid saknas icke medkänsla och insikt i tidens frågor vilket framskymtar i »Lammjam« där man inte bara antyder drömmar om ett vänligare jordbruk utan även om en större gemenskap över gränserna. I »Lammjam« märks även att gruppen tagit intryck av såväl rysk som israelisk folkmusik. Även i »Flickan i Havanna« och »Släpp fångarne loss« framskymtar T:s sympati för de svaga och utsatta i samhället. Fram mot mitten av 1980-talet märks dock en viss resignation i och med att T. konstaterar att »Sån’t é livet« men T. återfann snart sitt starka engagemang för människan och hennes dröm och förhoppningar i det högteknologiska postindustriella samhället vilket tydligt framskymtar i texten »Johansson«.

I samband med sitt 10-årsjubilem 1989 söker T. nya uttrycksformer. Revyn »i HATT och ROCK« på teater Regina omfattar således, förutom de sedvanliga sångnumren även ett antal sketcher samt kombinationer mellan musik och skådespel. Breddningen inom det sceniskt visuella kommer samtidigt som T. tydligt markerar att humor är det medel genom vilket T. vill påverka och beröra.

Revyformen uppskattas av T.:s publik varför ett antal minirevyer sätts upp. Den första är en mindre uppsättning av »i HATT och ROCK« som ges på Mosebacke 1991. Därpå följer ytterligare två där publiken ges möjlighet att kombinera andlig och lekamlig spis: »Intet nytt under hatten« (festvåningen Garant på Södermalm 1993) och »Tjoflöjters hattar på Funkis« (restaurang Funkis på Gärdet 1994).

T:s hittills framförda sånger (musik, plats och år där verket framfördes f.f.g. inom parentes) är »Tvålen« (Långholmen 1979), »Släpp fångarne loss« (Vokalisttävlingen Djursholms samskola 1979) »Hvila vid denna källa« (Vokalisttävlingen Djursholms samskola 1980), »Grodorna« (Kassettband till Torsten i USA julen 1980), »Den första gång” (Vokalisttävlingen Djursholms samskola 1981) , »Lammjam (Vokalisttävlingen Djursholms samskola 1982), »Flickan i Havanna« (Mosebacke 1983), »Byxorna« (1983), »Sån’t é ‚ livet« (1985), »Johansson« (Mosebacke 1987), »I hatt och rock« (»i HATT och ROCK«; Regina 1989), »Korven« (ibid.), »Jag väntar vid min stockeld« (ibid.), »Lapplisa« (ibid.) samt »Per Olsson el. Kossa mu« (»Tjoflöjters hattar på Funkis« 1994).

De sketcher etc. som presenterats till dags dato är »Andersson, Pettersson, Lundström och jag« (om efternamn), »Konferensen«, »Management-hemmet«, »Marsch någonstans«, »En kaktus var hans enda vän«, »Bl. 5321« samt »Dansnöjet«.

T. har, förutom på ovan nämnda platser, framträtt på bl.a. Nobelfestens efterkör 1988, Svenska Medicinarklubben Thorax (Helsingfors), Malmö nation (Lund), Ekonomföreningen (SUS, Stockholm), Handelshögskolans Studentkår Stockholm), Medicinska Föreningen (Stockholm) Odontologiska föreningens dammiddag (Stockholm) Tekniska Högskolans Studentkår (Stockholm), Göteborgs nation (Uppsala) Smålands nation (Uppsala), Café Sandhamn Dykarbaren (Sandhamn), Atlasresors hotell (San Augustine Kanarieöarna, tillsammans med Charlie Norman), Engelen (Gamla Stan), Bäverland (Karlstad) samt i Sälen och Åre, vid invigningen av Eneby Torg (till¬sammans med Ulf Elving), Orsayran samt vid en konsert i Djursholms Kapell i samband med kyrkans hundraårsjubileum.

T. har även vid några tillfällen framträtt i televisionen (Sky Channel, Nordic Channel samt »När och fjärran« på TV4) och i rundradio (programmet »Liv« i kanal 3).

Utöver dessa mer eller mindre officiella sammanhang har T. framträtt ett otal firmafester studentfester, X-öl, bröllop (inte minst sina egna) samt 50- och andra årsfester.

Tjog, antal av tjugu; om tjogräkning (vigesimalsystem) se Räkneord.

Tjolöholm, ett av Hallands förnämsta herresäten, i Fjärås socken vid Kungsbackafjorden; 845 har därav 188 har åker; tax.-värde 447,600 kr. (1931).

Tju, Tschu, flod i nv. Centralasien; omkr. 1,000 km lång; upprinner på s. Ala-tau i Kirgisistan; genomflyter Hungerstäppen och mynnar i träsksjön Saumal-kul.