[Denna text publicerades på Mindpark den 18 september 2009.]

Jag var i går på frukostmöte hos inuse. Jonas Söderström presenterade 10 saker som är viktigare än navigationen på din sajt. Själva föredraget finns på Slideshare.

Rent allmänt kan man säga att föredraget handlade om hur man ska få mer trafik till sin webbplats och hur man kan underlätta för besökarna att hitta rätt när de väl hittat dit. Denna fråga är i sig intressant: är jag betjänt av att få trafik till min egen webb eller finns det andra mått som visar hur väl jag når ut med mitt budskap? Frågan är viktig och förtjänar en egen post så här nöjer jag mig med några spontana funderingar kring Jonas punkter.

Punkt 1: Sökmotoroptimering

Det här är en knepig fråga där man, som Jonas också framhöll, lät kan hamna i dåligt sälllskap. Icke desto mindre visade Jonas ett par enkla knep som gör det enklare för sökmotorer att “förstå” din sida (t.ex. använd de viktiga orden i titeln, rubriker och högt upp i texten). Jag fastnade dock i första hand för synpunkten att URL:en ska återspegla sidans innehåll. Här ser jag flera intressanta frågeställningar. En spontan synpunkt är att många publiceringssystem idag genererar URL:ar fyllda med frågetecken och siffror. Om vi har bestämt oss för att URL:er ska bära mening och inte bara vara en identifierare för en sida på webben så säger det sig själv att detta inte är någon bra idé. Det är bättre att man kan komma ihåg en URL. Å andra sidan är det, generellt sätt, inte bra att låta “nycklar” bära mening. Vad händer om och när man vill flytta en sida? Sidan har kvar sin mening men “platsen” ändras … Jag vill minnas att vi för några år sedan pratade om URI:er. Vart tog denna diskussion vägen? Just nu finns en risk att vi bygger upp en adressrymd som inte är långsiktigt hållbar.

Slutsats: i dagsläget är det förmodligen bra att ha URL:er som bär mening men på lång sikt finns en allvarlig risk med att använda URL:er på det sätt vi gör idag.

Punkt 2: Bättre intern sökfunktion

Vad ska man säga? Alla vet att Google erbjuder bättre sökning än de flesta sökfunktioner som erbjuds på webbplatser. Varför spjärnar så många emot? Det finns många exempel på företag, organisationer och myndigheter som ska bygga egna sökfunktioner och lägger ner stora belopp på detta. Vad är vinsten? Webben är en plattform för tjänster. Min uppfattning är att det är onödigt att bygga saker själv bara för att “äga funktionen”. En av webbens styrkor är möjligheten att dela och samutnyttja. Bygger du dina egna vägar? Drar du din egen elkabel?

Slutsats: vill man vara effektiv när man bygger en webbplats så ska man använda komponenter och tjänster som finns på nätet.

Punkt 3: Outsourca navigeringen

Detta var en bra punkt. Hur vet du vad som är viktigt på din webbplats? Fråga dem som använder informationen och låt dem bygga strukturen. Alldeles för ofta återspeglar webbplatsen organisationens formella struktur och interna maktspel (bra punkt, Jonas!). Om man i stället presenterar informationen “platt” och låter användarna bygga struktur så får man en webbplats som utgår från användarnas behov.

Slutsats: tro inte att du vet vad användarna vill ha (åtminstone inte om du inte frågat dem).

Punkt 4: Använd landningssidor

Lite samma sak som i punkt 3: låt inte din uppfattning om vad användarna vill ha eller, ännu värre, ditt organisationsschema återspeglas i webbplatsens struktur. Hela konceptet med landningssidor innebär, enligt min uppfattning, att du låter användarnas perspektiv slå igenom och erbjuder flera “vyer” av din webbplats.

Slutsats: bejaka att användarna har olika behov och/eller intressen. Våga släppa på kontrollen!

Punkt 5: Väck intresse genom bättre rubriker

Dåliga texter blir inte bättre för att man publicerar dem på webben, eller hur? Ny teknik är inte en lösning i sig. Det finns, anser jag, i många fall en överdriven tilltro till verktygen i sig och att format i sig ska locka till läsning. Alldeles för mycket tid och kraft läggs på hur en webbplats ser ut, alldeles för lite tid på att skapa en process, rutiner om man så vill, för hur material ska tas fram och publiceras.

Slutsats: innehållet på en bra webbplats skapas i en genomtänkt process där den som har sakkunskap samarbetar med den som kan skriva. Det är lika illa att lägga hela ansvaret på en webmaster som på den enskilde personen i organisationen.

Punkt 6: Sociala medier ger mer trafik

Min tanke här är: är trafik i sig ett viktigt mått? Visst kan sociala media med sin rikedom av lätt skapade länkar ge en möjlighet att synliggöra innehåll men varför måste det leda till mer trafik hos mig? Jag skulle vilja säga så här i stället: sociala medier gör det möjligt att visa upp din information där läsarna är. Men här närmar vi oss den fråga som jag vill hantera i en egen post.

Slutsats: fundera på om trafik i sig är ett mått på framgång. Vilka andra mått finns för att mäta den påverkan en webbplats ger?

Punkt 7: Använd länkar i texten

När Jonas tog upp denna punkt upplevde jag en flash back till 1996; gråa sidor med massor av blåa länkar. We all love hypertext! För er som inte var med då kan Wikipedia ge en illustration av hur webben såg ut då. Visst är en riklig användning av länkar bra i vissa sammanhang. Jag kan dock inte riktigt dela Jonas förtjusning då det dels gör att läsaren lätt sticker iväg längs en länk och lämnar texten mitt i, dels att jag misstänker att det kan leda till underhållsproblem. Det är som när man läser en bok där en (osäker) författare kryddar varje stycke med en fotnot. Men visst, webben är hypertext och länkar fyller i många fall en viktigt funktion för att leda vidare, förtydliga etc.

Slutsats: använd länkar men med måtta.

Punkt 8: Tajming!

Detta var en punkt som jag verkligen gillar. Många tänker på sin webb som en struktur i rummet. Alldeles för få tänkar på den som en struktur i tiden. Samtidigt finns det i de flesta moderna publiceringssystem stöd för att arbeta med tiden som parameter. Låt sidor ändras för att återspegla användarnas ändrade behov utifrån tidsaspekter. Jag är helt enkelt med Jonas om att denna aspekt allt för ofta glöms bort.

Slutsats: utveckla tidsdimensionen i din webbplats och gör det nu 😉

Punkt 9: Använda taggar

Ytterligare en punkt som stödjer tanken om den platta webbplatsen. För många år sedan berättade Greg FitzPatrick, internetvisionär m.m., om det han kallade “the information soup” ur vilken var och en kunde plocka fram den information han eller hon behövde eller ville ha. Taggar möjliggör just detta och frigör informationen från webbplatsens “fysiska” struktur. Taggar gör det möjligt att skapa olika vyer, underlättar sökning m.m.

Slutsats: taggar är ett av de enklaste sätten att skapa en “platt” och samtidigt sökbar webb. Använd taggar!

Punkt 10: Korta vägar på webbplatsen

Punkten hör ihop med taggar, länkar och landningssidor. Det handlar igen om att bryta upp webbplatsernas rigida struktur och se informationen ur användarnas perspektiv.

Slutsats: din webbplats är till för användarna!

Synpunkter och tankar? Hör av dig på johan dot groth at gogab dot.se

/Johan Groth

PS Mina tankar och funderingar kring webben, böcker och filmer hittar du på www.gogab.se.