rubicon-den-romerska-republikens-uppgang-och-fallBoken “Rubicon – den romerska republikens uppgång och fall” av Tom Holland (ISBN 91-7343-133-8) är en populärhistorisk skildring av hundra år i världshistorien som är av större betydelse för oss idag än många kanske tror.

Boken fokuserar på perioden från ca 100 f Kr (vilket i sig är ett märkesår eftersom Julius Caeser föds detta år) till ca 10 e Kr. Vi får följde det politiska livet i den växande stormakten Rom utifrån dess ledares liv och karriärer. Den i huvudsak politiska skildringen kryddas med kulturhistoriska utvikningar. Det finns mindre av sociala eller ekonomiska resonemang. Detta är något av en brist. Vi får veta att den och den var rikare än någon annan (ända tills historien kommer till en ny person som är ännu rikare) men vi förstår inte hur detta kan komma sig och vad det betydde för samhället i stort. Den enskilde legionären, på vars axlar imperiet vilade, är också anonym i skildringen.

Likväl är detta en mycket lärorik och inspirerande bok. Alla de namn vi har i bakhuvudet (Sulla, Catalina, Crassus, Caesar, Octavianus, Cato, Cicero, Pompejus etc.) men kanske inte vet så mycket om skildras livfullt och med stor inlevelse. Man tycker sig nästan lära känna dem och förstå deras motiv.

Det man slås av är hur mycket som händer under dessa hundra år. Rom går från att vara en nation hotade av sina närmaste grannar till att bli en världsmakt där uppror i Rom blir synonymt med världskrig! På samma gång raseras de gamla traditionerna och det gamla, semi-demokratiska styrelsesättet och ersätts av, vad man kan kalla, en renodlad militärdiktatur.

Härigenom blir boken en påminnelse för oss alla om hur skör vår demokrati, våra friheter och vår trygghet är. Vi måste dagligen återerövra var och en av dem, i hemmet, i kommunen, i nationen och på internationell nivå.

Tack Fredrik som gav mig boken!