9781842040591Boken “Scottish Myths & Legends” av Judy Hamilton (ISBN 1-84204-059-6) är en samling av skotska sagor och legender. Boken är skriven på relativt enkel engelska och berättelserna verkar ha bearbetats tämligen rejält. Detta gör att berättelserna inte talar själv (om läsaren förstår hur jag menar) utan mer redovisas för.

Detta må gå an när det gäller de mer historiskt betonade berättelserna, t.ex. den om Robert the Bruce (Robert I) och spindeln eller den som handlar om klanen MacLeod och älvornas flagga (som i och för sig innehåller älvor men där deras övernaturliga egenskaper inte är primära för berättelsen som snarare handlar om kärlek och starka familjeband). Det gör sig däremot inte lika väl när det handlar om den skotska bäckahästen (som brukar delas upp i de mer flodlevande “kelpie” och de mer sjölevande “each uisge”), sälfolket “selkies” eller de blåa havsmännen vid Minch. Man vill liksom uppleva sagan och inte få den redovisad för sig.

Nå, det hela kanske beror på att utgivaren velat skapa en läsvänlig bok av rimligt format. I detta har man lyckats. Jag tycker boken ger en utmärkt överblick av Skottlands sagovärld och inspirerar till att resa till detta uppenbarliga magiska land.