euthanasiaLarry JensenJag har ibland funderat på det motstånd som Obamas sjukvårdsreformer väcker inom USA. Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna ha någon uppfattning i själva sakfrågan utan det är själva debatten, dess form och innehåll som jag funderar på.

Varför bemöts Obamas förslag med sådan hätskhet? På bilden här intill jämställs t.ex. hans reformförslag (HR 3200) med eutanasiprogrammet i Tredje riket (T4)!

Några svar på frågan om vissa amerikanares motstånd finner man i Annika Bergs “‘Socialistisk’ sjukvårdsreform skrämmer USA” i SvD den 23 december 2009.

Berg har tidigare i år disputerat på en avhandling om Signe och Axel Höjer som spelade en central roll när Sverige införde en allmänt tillgänglig och offentligt finansierad vård efter Andra världskriget.

I all korthet finner Berg två komponenter som förklarar motståndet: 1) McCarthyismen som ledde till ett allmänt motstånd mot allt som kunde uppfattas som “vänster” och där begreppet “social medicine” jämställdes med “socialist medicine” och 2) starka privata aktörer som inte gynnandes av en allmänt finansierad sjukvård.

Jag fann Bergs artikel klargörande dels i den nu aktuella frågan, dels i sin beskrivning av hur Sverige agerade i frågan under 1940- och 1950-talen.