Jag har just läst boken “11 nyanser av tystnad” av Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson (ISBN 978-91-7427-015-0).

Många känner säkert till de fem härskartekniker som identifierades av Berit Åhs i slutet på 1970-talet: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning samt påförande av skuld och skam. Även om begreppet härskarteknik utvecklats sedan dess har man brukat se det som en avgränsad handling mellan (ofta) två individer.

Vad Elvin-Nowak och Thomsson gör är att se härskartekniker som en del av ett bredare relation mellan flera individeter. De använder till och med ordet härskarbeteende snarare än härskarteknik.

En poäng av skiftet i synsätt är att man problematiserar frågan om utövare och offer. Det blir mer relevant att tala om ansvar och då i meningen att alla parter har ansvar för hur en relation utvecklas.

I elva historier (baserade på verkliga händelser) beskriver författarna inte bara hur “härskaren” agerar och vilka mekanismer som är i spel utan också hur den eller de som utsätts för beteendet kan resonera och agera för att bryta “härskarens” makt. Det intressanta i flera exempel är att “härskaren” inte nödvändigtvis behöver sträva efter att hamna på toppen utan lika gärna efter att sprida osäkerhet eller hindra andra från att ta ansvar eller utveckla nya idéer.

Boken gav mig ett antal tankeställare. Jag fick möjlighet att förstå och sätta ord på saker jag upplevt som anställd, som chef och ledare samt i olika föreningssammanhang. Det som slår mig som starkast är att det i så många fall är vi andra som tillåter en viss individ att utöva sitt härskarbeteende.

När jag var liten läste jag en bok om spöken. Där fick man rådet att inte fly från ett spöke eftersom rädslan gör spöket starkare. Istället skulle man fråga spökat varför det spökade och vad det ville. I många fall svarade spöket på frågan för att sedan försvinna för gott.

Det gäller, enligt författarna, i stort sett även för de individer som utöver härskarbeteenden. Med andra ord: våga ta ansvar, vägra vara offer och konfrontera dem som utöver härskarbeteenden på jobbet, i din förening, ja, i ditt liv.