Idag reser den äldste sonen till Kina. I vår värld av metaforer innebär det att Äinstäin corporation utvidgar sin affärsverksamhet till att även omfatta världens största land, m.a.o. Äinstain goes to China!

I den verkliga verkligheten innebär det att jag plötsligt inser att sonen börjar bli stor, att han både kan, bör och ska klara sig själv och att livet står inför ett av sina stora skiften; nästan lika stort som att bli med barn: nämligen att bli utan barn.

Nå, icke att förtvivla: det finns ju två till där hemma som kommer att hålla far och mor sysselsatta ett tag till framöver!

Jag önskar ledningen för Äinstäin corporation en god resa och ett framgångsrikt år i Kina! Jag hoppas att ni följer utvecklingen på bloggen!