Den 29 mars 2010 händer något som inte borde hända; en sak som måste upplevas som obegriplig och fruktansvärd av alla och envar. Jag talar förstås om det meningslösa våldet mot en 78-årig kvinna och hennes man på en parkeringsplats i Landskrona.

Jag förstår om det kan vara stressigt ibland. Jag förstår att man kan förlora humöret ibland. Jag kan dock inte, hur mycket jag än försöker se saken ur olika perspektiv, förstå hur en ung man kan slå en människa, en gammal människa som inte rimligen kan upplevas som ett livsfarligt hot, upprepade gånger i ansiktet i anledning av en parkeringsplats.

Obegripligt våld, meningslöst våld … Hur kan en sådan sak hända?

Mina tankar har under den senaste veckan varit hos det drabbade paret. Nu går mina tankar till den man som förlorat sin livskamrat.