Ett av mina uppdrag just nu är att fungera som mentor åt en yngre akademiker som vill utvecklas både i sin yrkesroll och privat.

På vårt senaste möte kom vi att prata om mål, drömmer och de val man gör i livet.

Jag tror att det är viktigt att ha livsdrömmar, saker som ligger “långt bort” (se bilden) men som utöver en lockelse på mig. Mina drömmar är det jag strävar mot. Drömmarna ger en bäring när man känner sig vilsen och uppslukad av vardagen.

Det finns de som rör ihop drömmar och mål. Skillnaden är att mål är sådant du behöver göra i någon form av närtid och att det därför blir viktigt att fundera över frågor som hur, när, var och vem. Drömmar är sig selv nok. Det räcker att ha drömmen, du behöver inte fundera på hur etc. Tvärtom, det är just frånvaron av exekvering som ger drömmen styrka som fyrtorn (dvs. något att styra mot på ett ibland stormigt livshav).

Min erfarenhet är att drömmarna trots (eller tack vare) sin luftiga karaktär konkret påverkar ditt liv. Har du drömmen tydlig för din inre blick kommer du, i varje stort och litet val du gör, att närma dig drömmen. Drömmen blir självuppfyllande.

Hur är det då med dina livsval? Består livet av stora och avgörande val? Visst finns det sådana (skaffa barn är ett sådant stort val) men de allra, allra flesta valen i livet är små! Det är, tycker jag, bra. När man göra stora val kan man komma rejält fel, när man gör små val kan man komma lite fel men snabbt hamna åt rätt håll igen genom nya små val. Summan av de små valen blir en väg som leder mot dina drömmar.

Alldeles för få människor har livsdrömmar – se till att hitta dina drömmar!

Alldeles för många människor oroar sig över de stora livsvalen – se istället till att så ofta som möjligt göra så rätt val som möjligt i livets alla små val!