Härom veckan var jag på Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Krister Runebrand på Stelacon. Vi hade fått i uppdrag att berätta lite om sociala medier i allmänhet, om hur statliga myndigheter arbetar med sociala medier och, speciellt, hur SLU uppfattas i sociala medier.

Det var ett trevligt och välordnat seminarium där vi även bjöds på en presentation av K-samsök och Kringla, två spännande tjänster som utvecklats av @carlstr på Riksantikvarieämbetet.

I vårt föredrag tog vi vår utgångspunkt i den undersökning vi genomförde i våras kring myndigheters användning av sociala medier. Bilden fördjupades genom att vi mer i detalj gick igenom hur Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Riksantikvarieämbetet använder sociala medier.

Därefter vidtog genomgången av SLU:s närvaro i sociala medier. Genomgången visar hur viktigt det är att fundera kring vilka kanaler man ska välja och hur man ska utnyttja dem. Vi pratade också mycket om uppföljning och utvärdering.

Det var ett spännande seminarium och jag ser fram emot att följa SLU:s framtida insatser kring sociala medier.

Sociala medier och SLU

View more presentations from Johan Groth.

Det här tycker jag är en intressant post.