Precis före sommaren genomförde jag tillsammans med AB Stelacon en enkät- och intervjuundersökning kring svenska myndigheters användning av sociala medier. Vi tyckte det var dags att ta fram nya, fräscha empiriska data som dels beskriver nuläget, dels pekar på möjliga utvecklingsspår.

Enkäten gick ut till ca 400 myndigheter och “närliggande” (t.ex. statliga stiftelser). Ungefär hälften svarade. Svaren sammanställdes i ett antal grafer varav några redovisas i bifogade presentation. Några nyckelobservationer är

  • ca 65% av alla myndigheter använder sociala medier
  • ca 36% av alla myndigheter har fattat ett medvetet beslut om att använda sociala medier
  • ca 16% av alla myndigheter har tagit fram riktlinjer och policies för sociala medier
  • de vanligaste tjänsterna är, i ordning, Facebook, Youtube och Twitter
  • de vanligaste kombinationerna är Facebook eller Facebook, blogg, Youtube eller Facebook, Twitter, Youtube
  • det är informationsavdelningar som styr användning av sociala medier men variationerna är stora

Vi kompletterade enkäten med fyra djupintervjuer. Dessa gav en bild av att myndigheterna uppfattar sociala medier som något positivt och något som ger möjligheter men också något som man måste hantera på rätt sätt. Det pågår en livlig debatt på myndigheterna om vad, när, hur och vem vilket är positivt.

Vill du veta mer om vad vi kom fram till i vår undersökning så kontakta mig på 0708-23 57 11 eller johan.groth@gogab.se!

Vill du ha hjälp att komma vidare i ditt eget arbete kring sociala medier så kontakta mig!

Vi kommer under senhösten att genomföra en ny undersökning kring hur medborgarna ser på myndigheternas användning av sociala medier. Uppfattas det som bra eller dåligt? Vill du veta mer och kanske vara med i enkäten så hör av dig till mig!

Det här tycker jag är en intressant post.