Den svenska skolan …

En nära vän till mig bad mig nyligen att hålla ett provocerande föredrag om skolan i samband med hans 50-årsfest. Det hela är inte så…

Hur bloggar man?

Jag har bloggat sedan 2009 (det finns poster med äldre datum men de är post-daterade). När jag började blogga handlade det mycket om att samla…

Föredrag på SLU

I dag håller jag föredrag om sociala medier på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föredraget är en del av SLU:s interna temadag kring miljöanalys (se nedan). Jag…

Mer om sociala medier

I dag har jag talat om sociala medier (med särskilt fokus på Twitter) på Telefoninätverket. Nätverket består av företrädare för olika myndigheter som träffas för…

“Inget bröd utan arbete”

Idag höll jag föredrag på äldste sonens skola. Temat var arbete och karriär. Jag försökte lägga särskilt fokus vid frågor kring hur ser framtidens arbetsmarknad…

Föredrag om IT i skolan

Under perioden 1994 – 1999 föreläste jag om vad Internet är och vad Internet betyder för skolan. Föredraget har använts på skolor, hos kommunledningar, på…