Den svenska skolan …

En nära vän till mig bad mig nyligen att hålla ett provocerande föredrag om skolan i samband med hans 50-årsfest. Det hela är inte så…

Hur bloggar man?

Jag har bloggat sedan 2009 (det finns poster med äldre datum men de är post-daterade). När jag började blogga handlade det mycket om att samla…

Föredrag på SLU

I dag håller jag föredrag om sociala medier på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Föredraget är en del av SLU:s interna temadag kring miljöanalys (se nedan). Jag…

Mer om sociala medier

I dag har jag talat om sociala medier (med särskilt fokus på Twitter) på Telefoninätverket. Nätverket består av företrädare för olika myndigheter som träffas för…

“Inget bröd utan arbete”

Idag höll jag föredrag på äldste sonens skola. Temat var arbete och karriär. Jag försökte lägga särskilt fokus vid frågor kring hur ser framtidens arbetsmarknad…

Mer om Internet på 1990-talet

Nu har jag tagit ytterligare ett spadtag i mina gamla gömmor. Resultatet blev sex presenatationer som jag höll under perioden augusti 1998 – mars 2000.…

Kurs om Internet à la 1997

I mina gömmor har jag hittat ytterligare en gammal artefakt: ett kurs om Internet som jag höll på Musikhögskolan i Piteå i november 1997. Kursen…

Föredrag om IT i skolan

Under perioden 1994 – 1999 föreläste jag om vad Internet är och vad Internet betyder för skolan. Föredraget har använts på skolor, hos kommunledningar, på…

IT i skolan – politik och teknik

Kursen IKT och lärande, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, våren 1999 Inledning Det fanns en tid då datorer var relativt ovanliga maskiner. De tronade i…