Under perioden 1994 – 1999 föreläste jag om vad Internet är och vad Internet betyder för skolan. Föredraget har använts på skolor, hos kommunledningar, på myndigheter, företag och intresseorganisationer. Syftet med min presentation var att visa på vilka möjligheter Internet ger och att detta kommer att påverka skolan. Föredraget har inte uppdaterats på länge och väl men är märkligt aktuellt.

Föredraget finns här.