Alltfler myndigheter ser möjligheterna med att arbeta med sociala medier. En myndighet som tar sitt engagemang på allvar är Pensionsmyndigheten. De har pekat ut ansvarig, har ett helhetstänk kring sin närvaro och har tagit fram en alldeles utmärkt strategi för sociala medier.

För att komma vidare i sitt arbete bjöd Pensionsmyndigheten in till ett öppet seminarium för alla anställda. Det var säkert runt 40 personer på plats som först lyssnade och sedan ställde många och bra frågor. Ett bra seminarium där jag hoppas att jag kunde väcka idéer, inspirera och förklara. Vi får se vad som händer härnäst!