Nya studier visar att många medborgare inte har tillräckliga kunskaper inom privatekonomi för att hantera den alltmer komplexa värld som växer fram när det gäller frågor om sparande, pension och försäkringar. Ett antal myndigheter, organisationer och företag (bl.a. Groth & Groth AB) har därför tagit initiativ till nätverket GillaDinEkonomi (www.gilladinekonomi.se).

Syftet med nätverket är “att medborgare i hela landet och i alla åldrar ska kunna hantera befintliga och nya krav på i sin privatekonomi genom ett ökat privatekonomiskt självförtroende”.

Den 2 november 2011 publicerades en artikel som tagits fram av nätverkets programråd i Dagens Industri. Artikeln bifogas nedan.

Bristerna i svenska folkets räknekunskaper är alarmerande. Det ställs allt större krav på allmänheten i takt med fler valmöjligheter och stora risker. Därför har vi startat nätverket Gilla din ekonomi, skriver en rad företrädare för finansbransch och myndigheter.

Fler valmöjligheter och nya förutsättningar har ökat kraven på finansiell kunskap hos de svenska hushållen.

I höst har ett arbete påbörjats tillsammans med bland andra TCO och Folkuniversitetet för att nå många individer med användbar kunskap inom privatekonomi.

På Finansmarknadskommitténs seminarium i oktober om räknefärdighet och finansiell förmåga hos vuxna framkom att bristerna är stora, såväl i Sverige som i andra länder.

Många har svårt att göra enkla beräkningar och ta till sig information om finansiella produkter och tjänster. Det kan röra allt från komplicerade sparformer och avgiftsmodeller till dyra lån för kortsiktig lösning på betalningsproblem. Med avreglerade marknader ställs allt större krav på att förstå förutsättningarna. Det är av stor betydelse, även för samhället, att enskilda individer kan inse konsekvenserna av sina beslut nu och över tid.

Forskaren Johan Almenberg har i samarbete med Finansinspektionen gjort den svenska undersökningen som togs upp på seminariet. Följande exempel är belysande för behovet:

”Fem personer vinner ett lotteri och ska dela på vinsten. Om vinsten de ska dela på är 2 miljoner kronor, hur mycket får var och en?” 68,8 procent svarade rätt (=400 000 kr).

”Anta att räntan på ditt sparkonto är 1% och inflationen är 2%. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för pengarna vid årets slut?” 59,4% svarade rätt, alltså mindre.

Några av slutsatserna är att den finansiella förmågan varierar och att alltför många vuxna saknar nödvändiga kunskaper. För att förbättra förmågan att hantera finansiella beslut finns olika vägar att gå. Hushållens ekonomiska valfrihet och risktagande kan t.ex. begränsas genom ändrade regelverk och restriktioner. Men en bättre väg för att stärka konsumenterna är att bygga en stadig kunskapsgrund för olika privatekonomiska beslut så att fler får möjlighet att axla det ökade ansvaret.

Såväl OECD som EU framhåller behovet av insatser som kan öka allmänhetens kunskaper inom privatekonomi. Här i landet har ett nytt samarbete etablerats mellan organisationer, företag och myndigheter i form av ett nätverk, GillaDinEkonomi. Genom att agera tillsammans kan vi effektivare nå ut i hela landet och till olika målgrupper.

Nätverket vill öka det privatekonomiska självförtroendet genom att informera, men också genom att påverka förhållningssätt, ett långtgående mål. Det är öppet för dem som vill samarbeta med andra mot detta mål. GillaDinEkonomi ska vara en garant för att aktiviteterna är oberoende och att fakta och information går att lita på. Idag är närmare 30 olika representanter från bank-, försäkrings-, fond- och värdepappersområdet, fackföreningar, intresse- och branschorganisationer, konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare medlemmar, tillsammans med Finansmarknadskommittén och myndigheter med ansvar inom området.

Skolan gör det möjligt att nå ut brett med insikter och kunskaper till barn och unga. Nätverket har agerat aktivt för att få in privatekonomi som obligatoriskt inslag i nya gymnasieplanen GY2011, vilket också blivit fallet. Aktuellt nu är stöd till skolor och lärare, som har att omsätta planerna till praktisk, vardagsnära undervisning.

De projekt som har startats i höst är samarbete för utbildning i vardagsekonomi, pension och sparande för anställda på arbetsplatser. Inom TCO’s medlemsförbund utbildas informatörer under några seminariedagar. Unionens medlemmar är de som först fått denna möjlighet och nu börjar informatörerna även utbilda på hemmaplan. I dagarna startar också ett sådant samarbete med Folkuniversitetet. Ett stort antal aktörer i nätverket ställer upp och bidrar med sin kompetens och sitt stöd.

Carina Blomberg, AMF
Camilla Ferenius, Finansmarknadskommittén
Claes Hemberg, Avanza Bank
Per Arne Ström, Finansinspektionen
Johan Groth, Groth och Groth AB
Cathrin Lundqvist, Konsumentverket
Annika Wilow-Sundh Konsumentvägledarnas förening
Kristina Kamp, Pensionsmyndigheten
Ylva Yngveson, Swedbank och Sparbankern
Joanna Redebrandt, Unga Aktiesparare

Vill du veta mer om nätverket GillaDinEkonomi? Hör gärna av dig till mig på johan dot groth at gogab dot se eller på 0708-235711.