I dag har jag talat om sociala medier (med särskilt fokus på Twitter) på Telefoninätverket. Nätverket består av företrädare för olika myndigheter som träffas för kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter. Idag stod sociala medier på temat!

Stort tack till Jörgen som bjöd in mig!