Jag har i julhelgen hunnit med att läsa både ett och annat. En intressant sak var Anders R Olssons skrift “Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem – En guide om filtrering av innehåll på nätet”. Skriften är en del av .SE:s utmärkta serie guider till Internet. Precis som många andra skrifter i serien är denna lättläst och intressant och passar både novisen och den som har lite mer kunskap om frågan med sig i bagaget.

Skriften kan sägas ha tre delar: en genomgång av vad filtrering är och hur man kan filtrera information på nätet, en genomgång av vad det “onda” är utifrån olika länders och organisationers uppfattning om vad som är “dåligt” innehåll samt en om hur filtrering sker utifrån lagar, överenskommelser eller andra överväganden. I den tredje delen ligger fokus på Sverige.

Skriften lämnar en minst sagt besk eftersmak i munnen. Det handlar till att börja med om hur många olika skäl det finns för starka krafter att kräva filtrering. Starka kommersiella aktörer kan kräva filtrering lika väl som organisationer och/eller grupper som anser sig ha någon form av moraliskt företräde. Det handlar också om hur lätt det är att filtrera innehåll (åtminstone tills någon kommer på hur filtret fungerar och kan anvisa vägar runt filtret) utan att användarna märker det. Vet du hur din internetleverantör hanterar naken hud, lagligt men “olämpligt” material, information om Wikileaks …

Sist handlar det också om hur skört Internet är. Många med mig tror eller trodde på deviser som “Information wants to be free” eller Internet går inte att begränsa. Det är alldeles för klart att det finns många hot mot vår yttrandefrihet, mot vår rätt att få ta del av information och att nätet i sig inte medför någon garanti för öppenhet och tillgänglighet. Vi måste dagligen försvara vår rätt till information och till kommunikation!

Läs Olssons utmärkta skrift idag och bli en mer medveten Internetanvändare!