Nu är det offentligt och officiellt (se utdrag ur protokoll Ju2011/4449/P ;-))!

Jag har blivit utsedd till expert i den statliga utredningen “Framtidens stöd till konsumenter” (Dir. 2011:38)! Detta är en spännande och rolig uppgift som jag ser mycket fram emot att få engagera mig i.

Utredningen tar sin utgångspunkt i att det blir alltmer nödvändigt, och samtidigt allt svårare, för konsumenterna att bedöma och jämföra olika erbjudanden på marknaderna. Många konsumenter har också en oklar bild av sina rättigheter och skyldigheter. Därför vill regeringen lyfta frågan om nya stödinsatser.

Utredningen ska bland annat

  • se över det stöd som ges till konsumenterna när det gäller rättigheter och skyldigheter, val av produkter på konsumentmarknaderna, av offentligt finansierade tjänster och av produkter med hänsyn till etiska och miljörelaterade aspekter,
  • föreslå hur ett effektivt stöd som är likvärdigt för alla konsumenter i landet bör organiseras,
  • föreslå strategier och metoder för hur stödet till konsumenter ska nå fram, vilket inkluderar identifiering av olika målgruppers behov, lämpliga informationskanaler och former för kommunikation,
  • kartlägga hur konsumentstödet är organiserat i andra länder

För min del kommer jag att ta med mig erfarenheter från det arbete kring privatekonomiskt självförtroende som drivits av bland andra Finansinspektion, Swedbank och Finansmarknadskommittén och där jag varit involverade under det senaste året.

Jag kommer också att kunna bidra med sakkunskap i förvaltningsfrågor och, förstås, i hur IT kan användas för att nå ut till olika målgrupper.

Jag ser det som en ära att bli ombedd att fungera som expert i utredningen!