Jag har just läst ut mangan Parasyte (se t.ex. tenmanga.com). Berättelsen börjar som en skräckmanga där ett antal rymdvarelser landar på jorden och tar över människors kroppar. Historien utvecklar sig dock snabbt och kommer alltmer att handla om stora och svåra frågor.

Vad innebär det att vara människa? Hur skiljer vi oss från (rov)djuren? Om vi kan se kor som “lovligt” byte vad säger att inte vi kan vara “lovligt” byte för någon annan? Kan olika arter hitta en balans och leva i samförstånd trots sina olikheter?

Dessa och liknande frågor visar sig vara det som Parasyte egentligen handlar om.

Även om berättelsen är rätt så blodig så kan man inte undgå att fundera kring de frågor som serien reser.

Regniga dagar i sommar? Passa då på att bredda dina tankar samtidigt som du känner rysningar längs ryggraden: läs Parasyte!