År 2010 fick André Geim nobelpriset i fysik. När Geim talade i Stadshuset höll han sig inte, som så många andra gör, till allmänna reflektioner utan tog tillfället i akt att, under fem minuter, gör ett flertal tämligen kritiska uttalanden. Geim framhöll

  • att dagens informationssamhälle “often allows an individual opinion to compete with consensus, and paranoia with evidence”,
  • att dagens höga krav vad gäller etik och säkerhet leder till att viktiga försök och experiment inte genomförs,
  • att den känsla för “adventure och unconventional thinking” som driver forskningen framåt nu ofta får ge vika för “cautiousness and political correctness”,
  • att vi sjunker djupare och djupare “into a state of mediocrity  and even idiocracy”.

Håller ni med? Eller är detta bara en dröm om att återgå till ett viktorianskt forskningsideal där professorn hade hela laboratoriet i källaren och obegränsat med resurser? Vad tycker ni?