Precis före jul fick jag ett exemplar av boken “Lärgemenskaper på nätet – en introduktion” av Ove Jobring m.fl. (ISBN 91-44-03442-3). Boken har ett antal år på nacken (den kom ut 2004) men känns ändå i högsta grad relevant för alla som är intresserade av att arbeta med e-lärande, communities, informellt e-buret lärandet etc.

Det historiska i boken märks i referenserna till “internetbläddrare”, digitala anslagstavlor, e-postlistor och, icke minst, Lunarstorm. Här talar vi tekniker och tjänster som mer eller mindre försvunnit (eller i alla fall bytt namn)! Diskussionen om vad lärande är och hur IT kan stödja lärande känns dock fortfarande relevant.

Eftersom jag gick boken av en av författarna måste jag naturligtvis göra lite extra reklam för kapitlet om öppna gemenskaper för lärande av flyg. Det är en bra bild av hur forum fungerar som, ofta informell, lärmiljö. Tack John!

Jag tror mycket på just detta, att mer och mer lärande sker utanför klassrummet, i grupper där rollen som “lärare” är mer oklar och med stöd av IT. Min syn i frågan baseras bland annat på praktisk erfarenhet som koordinator i ett antal kompetensnätverk för chefer och experter inom offentlig sektor.

I sammanhanget kan det även finnas  skäl att hänvisa till den forskning som bedrivs av Kristina Groth vad gäller informellt lärande, gemenskaper för lärande etc. Kristina är ju även delägare i Gogab 🙂