Groth & Groth AB kommer, liksom i fjol, att bistå Vinnova i granskningen av inkomna ansökningar inom programmet Forska & Väx. Programmet vänder sig till företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Föreslagna projekt ska svara mot ett marknadsbehov och syfta till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer. Projekten ska även stärka företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft på en internationell marknad.

Uppdraget kommer att utföras av Johan Groth som har lång erfarenhet av att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Johan har tidigare läst ansökningar åt ett flertal finansiärer, bland annat KK-stiftelsen och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).