Från och med i morgon kan jag inte längre titulera mig förvaltningsråd! I och med detta så blir det akademiska Sverige, så vitt jag kunnat utröna, en titel fattigare men å andra sidan blir jag en erfarenhet rikare (och hur hänger det ihop kan man fråga sig).

Jag har alltså alltsedan den 1 augusti 2010 varit anställd på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som förvaltningsråd vilket innebär att jag varit förvaltningschefens högra hand. I min roll har legat att hantera fyra olika frågor:

  • ta fram en ny vision och strategi för högskolan för perioden 2011 – 2014
  • fungera som projektledare för arbetet med att ta fram årsredovisning och årsberättelse
  • fungera som projektkontor i arbetet med att förnya och utveckla KMH:s administrativa stödsystem
  • bygga upp en IT-enhet

Dessutom har jag hanterat en del löpande ärenden som att genomföra en informationssäkerhetsgranskning, driva på i frågan om att konstnärlig forskning bör ingå i det åttonde ramprogrammet, gå igenom och ta fram nytt förslag på förvaltningsorganisation m.m.

Det har varit en rolig tid. KMH är ju en av Sveriges minsta högskolor men också en högskola som befinner sig i en spännande brytningstid. KMH ska senast (hoppas vi) december 2014 flytta in i sitt nya hus (se bild),  KMH genomför just nu ett flertal spännande utvecklingsprojekt som syftar till att göra KMH till en del av e-förvaltningen, KMH arbetar mycket med att etablera konstnärlig forskning i Sverige etc.

Jag hoppas att jag på något vis kunna bidra i utvecklingen av KMH med ett till delar utifrån perspektiv och med bred erfarenhet av svensk förvaltning i allmänhet och av högskolan i synnerhet.

Tack till alla på KMH!

KMH:s nya lokaler i Stockholm