För ett par veckor sedan hörde jag ett intressant föredrag om informationssäkerhet. Talare var en medarbetare på FRA. Hon gav en översikt omfattande tio aktuella trender inom området internetrelaterade hot, delvis med bakgrund i ett regeringsuppdrag som FRA nyligen avrapporterat. Hoten är

  • Snabb tillväxt på mobilområdet
  • Outsourcing
  • Systemens ökade komplexitet
  • Hög takt på teknikutvecklingen
  • Kommersialisering av IT-brott
  • Botnets
  • Antalet angrepp fortsätter att öka
  • Angreppen blir mer riktade
  • Mängden IT-brottsutredningar ökar
  • Den personliga integriteten på nätet

Det som gjorde mest intryck på mig var jämförelsen mellan kostnaden för en kärnvapenmissil och en dator satt i relation till den skada man kan göra med respektive verktyg. Det är inte tu tal om att det har blivit billigare och lättare för den som vill slå ut ett land …

Jag har heller inte haft en klar bild av hur utbredda och allvarliga olika typer av IT-hot är. Även här fick min tämligen naiva inställning sig en törn.

Läs gärna rapporten. Den är väl skriven och mycket läsvärd! Rapporten finns här i pdf-format.