Nyligen firade jag min födelsedag. En av många trevlig presenter var Logicomix av Apostolos Doxiadis och Christos H. Papadimitriou (ISBN 978-1-59691-452-0).

Logicomix är något så ovanligt som en seriebok som handlar om sökandet efter sanning, logik, matematik och våra intellektuella grundvalar. Det är en “tall order” som Rorschach skulle säga men författarna lyckas makalöst väl förklara svåra saker på ett enkelt sätt.

Den yttre ramen i serien är en lätt modifierad biografi av Bertrand Russell, en av 1900-talets viktigaste filosofer och matematiker. Genom att följa Russell från barndomen fram till den 4 september 1939 får vi en inblick i hur den tidens stora matematiker och logiker resonerade och vilka utmaningar de stod inför.

I korthet kan man säga att i slutet på 1800-talet fanns två stora frågor inom logiken och matematiken: den ena var att skapa ordning i matematikens fundament och lösa upp de oklarheter som man under lång tid i viss mån sopat under mattan, det andra var att bevisa alla hittills obevisade satser. Inom bägge områdena hyste man i början på 1900-talet gott hopp om att nå framgång.

Den första frågan var Russells huvudområde som matematiker. Här nådde man också en hel del framgångar icke minst genom de arbeten som gjordes av Cantor, Frege, Peano m.fl.

Inom det andra området  hyste många, inte minst Hilbert, höga förhoppningar till den ödesdigra dag då den unge Kurt Gödel presenterade sin ofullständighetssats. Lycktligtvis innebar denna inte slutet för vare sig logiken eller matematiken.

Logicomix är en spännande och lärorik bok om viktiga frågor. Den inte minst viktiga är var gränsen går mellan logik och vishet och om vad vi till slut alls kan och behöver veta för att leva.

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”