Historiks historiebok
Historisk historiebok

I dag har jag avslutat en bok som med råge uppfyller kravet på att vara skriven före 1950!

Boken är “Historisk läsebok för skolan och hemmet” av Otto Sjögen (Stockholm 1889, Kongl. boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner). Boken sträcker sig från forntiden fram till ca 1500 och utgör en på 300 sidor på många sätt läsvärd skildring av Europas och det som brukade kallas Främre Orientens historia.

Några saker slår mig vid läsningen. En är att boken känns betydligt mer modern och aktuell än en massa saker som skrevs mellan, säg 1918 och 1979. Författaren är tydlig med att boken ska baseras på den kända forskningen (och den låg ju av naturliga skäl på annat håll 1889 än 2013) och håller sig till detta.

Boken är skriven med ett lättläst och spänstigt språk som väcker intresse och sporrar nyfikenheten.

Boken är också relativt fri från fördomar. Däremot har den en tidstypisk positiv ton till saker som nationen, historien och folksjälen (i fullt medvetande om att detta kan vara ett knepigt ord att använda).

Två saker är särskilt intressanta. Den ena är författarens beskrivning av den arabiska kulturen och islam som är överlag positiv. Här skulle dagens islamofober inte ha mycket att hämta, tvärtom.

Den andra är författarens uttalade kritik mot européernas behandling av de folk och kultur som 1400-talets europeiska upptäcktsresanden träffar på i Afrika och Amerika. Här känns boken som allra mest modern.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att min devis om att läsa böcker skrivna före 1950 håller! Det finns mycket att läsa från den tiden som är intressant, relevant och, förvånansvärt nog, modernt!

Min uppmaning, som ju kan verka som en (oren) oxymoron är att vi bör läsa mer och skriva mindre eller snarare: vi bör läsa mer och tänka efter mer innan vi skriver (och vi bör dessutom skriva kort).