choVår familj har, som mina trogna läsare vet, haft en del att göra med Kina de senaste åren. Detta har ökat behovet av att lära mer om vad som händer i det stora landet i öster.

Många i Sverige har samma behov och det har därför publicerats ett flertal böcker om Kinas historia, nutid och framtid på senare tid. Flera av dessa böcker tycker jag är om inte direkt undermåliga så i alla fall mer eller mindre meningslösa för den som vill lära sig mer om Kina. Jag har med visst nöje låtit sågen gå bland några av dessa böcker tidigare här på bloggen. (Varför jag uppehåller mig vid frågan är att det är olyckligt att många som har ett ärligt intresse för Kina hamnar fel när de söker kunskap.)

Lyckligtvis finns det även bra böcker om Kina; bra böcker som inte förenklar men inte heller mystifierar Kina.

En sådan bok är “Kina enligt Cho” av Frédéric Cho och Kerstin Danasten (ISBN 978-91-87049-11-8). Cho lyckas med konststycket att på 135 sidor ge en översiktlig bild av Kinas historia, läget i Kina idag och ge flera intressanta inspel till frågan om vart Kina är på väg. Boken kombinerar, på ett inspirerande sätt, fakta, anekdoter, analyser och förutsägelser om framtiden.

Cho har lång erfarenhet av Kina (han studerade i Peking i början 1980-talet) och har följt utvecklingen i landet sedan dess, både på plats och från Sverige och det märks.

Huvudslutsatsen av boken är att Kina vare sig är så österländskt mystiskt som somliga vill se det eller så monolitiskt enkelt som andra vill se landet. Kina och dess innevånare är på det stora hela taget väldigt mycket som andra länder och andra människor är mest. Kina är ett stort land vilket i sig gör många frågor mer komplicerade och dessutom gör Kinas storlek att utmaningarna blir så mycket större och påverkar omvärlden så mycket mer.

Och just därför är det viktigt att vi i Sverige lär oss mer om detta fascinerande land! Läs Kina enligt Cho idag!