I tisdags var det, som tidigare nämnts, årsmöte i ax (Amatörkulturens samrådsgrupp). På årsmötet valdes jag till ordförande för ax för de kommande två åren. Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram emot med entusisam och ödmjukhet.

För mig är amatörkultur den kultur som skapas och utövas på ideell basis och som kännetecknas av eget utövande och engagemang. Inom mitt “hemförbund” Sverok är amatörkultur en viktigt del i alla våra verksamhetsgrenar. Det känns väldigt roligt och utmanande att få arbeta med amatörkultur på ett bredare plan under de kommande åren!

Kort om ax: ax är en samverkansgrupp för 19 olika riksförbund, bland annat Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Folkdansringen, Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), MoKS – Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation och Amatörteaterns Riksförbund (ATR). ax medelmmar har tillsammans ca 435.000 medlemmar över hela landet.

PS Webbsändningen genomfördes av Sverok Admin.