IMG_1940
En liten bok som väcker stora tankar

Jag kan inte nog rekommendera er att då och då läsa någon av klassikerna. Och det just av detta skälet: en bok blir inte en klassiker utan anledning!

En sådan klassiker är Ludwig Wittgensteins Tractus. Det är nog en av de mest obegripliga och samtidigt märkliga, ja till och med vackra, böcker jag läst.

Från bokens första mening (“Världen är allt som är fallet.”) till den sista (“Om det man inte kan tala måste man tiga.”) är detta en bok som väcker förundran men också tankar.

Det finns många hundra analyser av Tractus som den intresserade och/eller tålmodiga kan fördjupa sig i. Jag skulle vilja föreslå en läsning som kanske är mer anpassad för oss hobbyfilosofer och amatördjupingar: läs boken med öppna sinnen och låt de tankar som väcks bli underlag för reflexion. Låt andra fundera över vad Wittgenstein egentligen menade! Själv fastnar jag särskilt vid 4.116, 5.6 och 6.521

PS Den översättning jag läst är gjord av Sten Andersson (ISBN 978-91-1-306049-1). Observera särskilt insidan på pärmen som har en härlig design i 1950-talsstil.