Vad har en polsk journalist och författare född 1932 gemensamt med en dansk filolog och professor född 1867? Olika tider, olika länder, olika yrken … Jo, det som förenar Ryszard Kapu?ci?ski och Johannes Østrup är förmågan till och viljan att se enskilda individer där de flesta av oss ser en företrädare för en grupp, kanske till och med en fiende. För Kapu?ci?ski och Østrup verkar det, å andra sidan, bara finnas individer du redan känner och individer du kan lära känna.

Två mycket läsvärda böcker utgivna med 112 års mellanrum

I boken The Other (ISBN 978-1-78663-596-9) samlas ett antal föredag Kapu?ci?ski höll under perioden 1990 – 2004. I föredragen reflekterar Kapu?ci?ski kring “den andre”, det vill säga människan vi möter men inte känner. Vem är denna den andre? Vad vill den andre? Hur ska jag förhålla mig till den andre? Kapu?ci?ski diskuterar frågorna utifrån antropologiska, filosofiska och religiösa utgångspunkter. Utifrån sina resonemang belyser han aktuella politiska frågor och berör några av de vägval vi står inför. Kapu?ci?ski grundsyn är att vi måste möta den andre på likvärdiga villkor, tala med och förstå den andre. Detta är naturligtvis en ömsesidig process eftersom för den andra är jag “den andre”.

År 1892 framlade Østrup sin avhandling om Tusen och natt. Därefter begav han sig ut på en tvåårig resa där han till häst skulle komma att ta sig från Kairo via Damaskus och Konstantinopel till Köpenhamn. I boken Växlande horisont – skildringar och intryck från en ridt genom öknen och Mindre Asien (Hugo Gebers förlag, Stockholm, 1894) berättar Østrup om sina upplevelser och möten på sträckan Damaskus – Konstantinopel. I centrum för Østrups rikt illustrerade bok står hela tiden de människor han möter under sin resa: araber, turkar, greker, beduiner, tjerkesser, soldater, tjänstemän, bönder, handelsmän, herdar, rika, fattiga, kristna och muslimer. Även om Østrup ivrigt dokumenterar inskriptioner, ruiner, tempel, ny och gamla språk och sedvänjor så är det mötena som slår igenom i texten. Liksom Kapu?ci?ski ser Østrup individer där andra ser rövarfolk, otrogna av olika slag eller barbarer. På samma sätt talar Østrup med och vill förstå den andre.

Ett av många fantastiska foton i Østrups bok.

För den som intresserar sig för dagsaktuell politik, som i stor utsträckning tycks fokusera på “den andre” och i 11 fall av 10 inte på ett positivt sätt, finns mycket att hämta i de bägge böckerna. De utmaningar vi står inför idag när det gäller miljö, hälsa, mänskliga rättigheter etc. kommer nämligen inte att lösas av politiker som med utgångspunkt i ras, religion eller inskränkt nationalism förstärker misstron mot den andre och skapar nya grupper av andra utan av politiker, tjänstemän och medborgare som möter den andre som den människa den är och som ser både Du und der Du neben Dir.