I helgen fick jag förtroendet att agera mötesordförande på årsmöte i Föreningen Dragon’s Lair. Föreningen är en av Sveroks största medlemsföreningar och bedriver en omfattande verksamhet vid Kungsholmstorg i Stockholm. Många viktiga frågor stod på dagordningen och tack vare engagerad medverkan från ombuden fick vi till ett bra möte med många kloka beslut.