Dagens bok är Edfelts Bråddjupt eko från 1947. Stämningen finns där … kanske. Känslan når ut ur texten … nästan. Ordens mosaik bryts av enstaka bitar som avviker i färg och ton … ibland.