Helgens bok är Persiska mysterier av Ivar Lassy. Detta är populärversionen av Lassys doktorsavhandling och ger en inblick i hur man historiskt firat minnet av Husayn ibn Alis martyrskap. Lassy gör intressanta paralleller till liknade högtider i andra tider och religioner.