Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kammarkollegiet gällande stöd till Försäkringsavdelningen i arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster.

“Kammarkollegiet tillhandahåller ca 20 försäkringsprodukter, både sak- och personförsäkringar, åt ca 240 myndigheter. Årligen hanteras ca 17.000 skadeanmälningar. Genom att digitalisera skadeanmälan och hantering av skadeärenden kan Kammarkollegiet förenkla för kunderna och effektivisera skaderegleringen. Vi är glada över att få bidra i detta arbete”, säger Johan Groth.