I skolan och i det allmänhistoriska samtalet behandlas ofta 1800-talet i Sverige som något av en transportsträcka som börjar med förlusten av Finland 1809, passerar avskaffandet av ståndsriksdagen 1866 och slutar i och med unionsupplösningen 1905. Den “spännande” historien, får man lätt intrycket av, utspelas utanför Sveriges gränser (amerikanska inbördeskriget, revolutionskrigen i Sydamerika, Napoleon, Goethe, Dumas, Darwin etc.).

Det är ju nu inte helt sant. Perioden 1800 – 1905 är full av spännande händelser, politiskt och socialt, t.ex. statskuppen 1809, ny kungaätt, upphävt skråväsende, gryende industrialisering och jordreformer, införandet av folkskolan 1842 samt naturligtvis den stora utvandringen till USA. Många vetenskapsmän och uppfinnare med internationellt rykte vara verksamma i Sverige, t.ex. Berzelius och Nobel, liksom konstnärer som Larsson, Key, Strindberg, Lagerlöf och Liljefors.

Ett sätt att få en överblick över en lång och skiftande historisk period är att läsa en biografi över en person som var med; man får på så sätt ett uppfattning hur åtminstone en person upplevde det som hände.

En sådan biografi är Vivi Horns bok om Emilie Flygare-Carlén, på sin tid en av Sveriges mest lästa och mest välbetalda författare. Horn skildrar uppväxten i Strömstad, genombrottet som författare och flytten till Stockholm, möten med författare och debattörer fram till den av framför allt personliga skäl sorgsna ålderdomen. Boken är skriven med frekvent användande av dialoger vilket gör den levande. Frågan är dock hur stort stöd det finns för samtal utifrån t.ex. bevarade brev?

Boken ger en intressant bild av att vara yrkesverksam kvinna i Sverige på 1800-talet. Man får också inblickar i aktuella sociala och kulturella frågor. Vissa inblickar i den politiska debatten bestås vi med (Carlén-Flygares andra man var anställd i Riksdagen) även om de filtreras genom upplevelserna hos en person som var tämligen politiskt ointresserad.

Läs Vivi Horns bok idag om du kan! Den ger en fängslande bild av ett författarskap och ett land i förvandling!