Denna gång presenterar jag en rar liten sak: Kina, land och folk, skildradt efter de bästa källor. Boken är tryckt 1860 och såld av P A Huldbergs Bokhandel som låg i “Bazaren å Norrbro“.

Låt oss först begrunda årtalet 1860.

Detta år kröns kung Karl XV och drottning Lovia av Nederländerna (först i Stockholm och sedan i Trondheim). Det svenska passtvånget upphävs och det blir möjligt för svenska medborgare att resa inom Sverige utan pass (och faktiskt utomlands också). Det blir även möjligt för svenska medborgare att lämna statskyrkan och ingå i något annat, av staten godkänt, kristet samfund. I utlandet väljs Abraham Lincoln till president (och blir därmed den första republikanska presidenten).

I Kina regerar Qing-dynastin sedan mer än 200 år. Det första opiumkriget är avslutat och Taipingupproret pågår som värst. Europeiska makter manövrerar för att erövra makt och inflytande i det hårt ansatta kejsardömet. I detta läge finns behov av en bok som på ett populärt sätt förklarar Kina för en svensk publik.

Översättaren Julius Axel Kjellman-Göransson bygger på en engelskspråkig och två tyska källor (“China in a series of views” och “China und die Chinesen” från 1859 som i sin tur bygger på “China, historisch, romantisch, malerisch” från 1844). Det är således vare sig förstahandsuppgifter eller särskilt aktuella uppgifter som presenteras vilket i sig är intressant i vårt kommunikationssamhälle med krav på omedelbarhet.

Vad får vi då lära oss om Kina? Bokens korta kapitel täcker in allt från natur och klädedräkter via nyttoväxter och sjöfart till kriget med engelsmännen och jonglörer som uppträder hos en mandarin. Varje kapitel är kort och koncist och späckat med information.

Ett kapitel som gör särskilt intryck på mig är det som handlar om den kinesiska muren. Först kommer en detaljerade skildring av murens historia och mått varpå det konstateras att det finns tre (sic!) bilder av muren som år 1860 nått Europa: en från 1705, en från ca 1850 och en odaterad. Låt gärna detta sjunka in, ni digitalkamerans barn!

Författaren konstaterar att trots det sparsmakade underlaget så kan man helt avvisa alla påståenden om att muren inte skulle existera. Även detta är värt att begrunda.

Sist vill jag säga något om författarnas bild av folket i Kina. Det slår mig gång på gång att författarna inte kan låta bli att vara imponerade av det kinesiska folket och vad det åstadkommit, historiskt och senare. Samtidigt verkar de, med jämna mellanrum, behöva påminna läsarna (och kanske sig själva) att Kinas folk är underlägsna européerna. Flera kapitel avslutas därför med någon form av brasklapp som ibland känns helt konstruerad. Tydligare än så kan väl inte rasismen och imperialismen illustreras …

Sammanfattningsvis är detta en oerhört intressant bok som ger en bild av hur Kinas beskrevs och uppfattades i Europa i mitten på 1800-talet. Något av en must have för den som är intresserad av Kinas historia och framtid.