Reklam: Hektisk höst

I dag är det den 1 september. Sommaren är därmed officiellt slut och det finns alla skäl att fundera över hur hösten kommer att se…