Hösten 2009 är det tio år sedan jag var med om att grunda Metamatrix. Det har varit en spännande tid, från det slutande 1900-talets IT-yra med jakt på riskkapital och planer på kontor i Jakarta, Johannesburg, Buenos Aires och San José till det fokus på nytta här och nu och effektiviseringar som kännetecknar år 2009. Det har varit en lärorik tid som jag inte skulle vilja vara utan. Mycket hinner förändras på tio år både yrkesmässigt och privat och jag känner att det blivit dags att förverkliga andra livsdrömmar.

Jag har därför beslutat mig för att sluta som anställd på Metamatrix. Jag kommer att arbeta som vanligt fram till och med den 30 september 2009. Jag kommer att kvarstå som ägare och styrelseledamot i Metamatrix.

Jag passar på att till alla kunder, partners, kollegor och många andra jag mött under dessa tio år framföra ett tack för gott samarbete!

Allra bästa hälsningar
/Johan