Hittade just min rapport “Behövs ett svenskt skoldatanät?” från augusti 2000. Jag hade fått i uppdrag av Skolverket att ta fram ett underlag som problematiserade frågan om vilken typ av nationella insatser som (eventuellt) behövdes i det gryende milleniet för att bidra till utvecklingen av användningen av IT i skolan.

Utgångspunkten skulle vara de erfarenheter som vunnits i arbetet med projektet Det svenska skoldatanätet. Projektet var Sveriges största och mest genomgripande nationella projekt för att öka användningen av Internet och andra IT-stöd i skolan. Hur skulle projektet utvecklas för att möta skolans behov ungefär fem år efter det att Internet först kom till skolan?

En hel del av de lärdomar som dras i rapporten, t.ex. “Det är svårt att sia om framtidens teknik, både vad gäller mjukvara och hårdvara. Använd därför teknik som bygger på öppenhet, skalbarhet och erkända standarder.” och “Låt de önskade användningsområdena styra tekniken. Det finns alltid lämplig teknik, om inte i dag så i morgon. Bra pedagogiska idéer är mer sällsynta.”, gäller än i dag!

För den som vill läsa rapporten i sin helhet, klicka här (pdf-fil).