Reklam: Workshop hela dagen

I går genomförde jag en heldagsworkshop med ett företag inom utbildningsområdet. Under dagen hann vi diskutera verksamhetsmål, informationsmodellering, nyttan och nöjet med Enterprise Architecture, hur…

Animerat samtal hos McKinsey

Det är roligt att se hur multimediala och interaktiva tjänster växer fram på olika håll och kanter på nätet. Nu har en de mer kända…

Varning för LaCie!

Juletid är tydligen städtid bland familjens IT-baserade hårdvaror. Tyvärr måste jag även denna gång rapportera om ett haveri. Vi har byggt upp en backup-lösning som…

“Vidareutnyttjande av handlingar”

Finansdepartementet har lagt fram en promemoria (“Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet“, Ds 2009:44) som samlar ett antal förslag till författningsregleringar som behöver genomföras…

E-förvaltningen kräver lagändringar

Det torde inte ha undgått någon att E-delegationen lämnat sitt betänkande: “En strategi för tredje generationens e-förvaltning” (SOU 2009:86). Debatten går redan hög (se t.ex.…

Lära av historien?

Hittade just min rapport “Behövs ett svenskt skoldatanät?” från augusti 2000. Jag hade fått i uppdrag av Skolverket att ta fram ett underlag som problematiserade…