Varm från tryckpressen!

Jag är extremt förtjust i att se min arbetsinsatser ta formen av böcker eller annat tryckt material. För ett par dagar sedan fick jag det senaste sådana alstret i min hand: den offentliga utredningen “Konsument i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43).

SOU:n är frukten av ungefär ett års arbete tillsammans med en mycket spännande och kompetent grupp experter från många olika företag, organisationer och myndigheter.

Fokus i utredningen är att skapa förutsättningar för att stärka den enskilda konsumentens möjligheter att agera på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer. Det handlar mycket om att förenkla och stötta den enskilde samt värna konsumenterans rättigheter och skyldigheter.

Ett av min konkreta bidrag i SOU:n är att “öppna format” nämns på fyra ställen i rapporten.

Detta är den femte SOU:n jag bidrar till. Det är dock första gång jag är med hela vägen i rollen som av regeringen utsedd expert. Jag hoppas få bidra i andra SOU:er i framtiden. Det är en spännande och angelägen uppgift!

SOU:n kan laddas hem på Regeringens hemsida.

 

2 Replies to “Konsumenten i centrum

  1. Hoppas den kommer på remiss. Skulle gärna diskutera t.ex. skillnaden mellan PDF och epub 3.0. Och konsumentens roll och makt.

Comments are closed.