I januari 1998 fick jag en fråga från en av Moderaternas politiska sekreterare i Riksdagen om jag kunde ge Carl Bildt en kort lägesrapport om vad som var aktuellt inom IT-området i Sverige i januari 1998. Det kunde jag.

Ett svenskt/nordiskt Media Lab

 • MIT Media Lab vill skapa nytt Media Lab
 • Svensk/nordisk företagskultur passar
 • Stiftelsen för strategisk forskning samordnar och finansierar
 • Styr-, arbets- och referensgrupp tar fram underlag
 • Beslut till sommaren, start under hösten
 • Unikt: nära samarbete mellan konstnärliga och tekniska högskolor samt företag
 • Frågan om ett gemensamt konstnärligt campus (SOU Campus för konst)
 • Tydliga markeringar av att Sverige är intresserat

Domännamnshanteringen

 • Har administerats av en privatperson anställd på KTH på uppdrag av IANA
 • Övergick under 1997 till II-stiftelsen och bolaget NIC-SE, huvudansvarig är ISOC-SE, den svenska avdelningen av Internet Society (ISOC)
 • Blivit en politisk likväl som teknisk fråga (se t.ex.Int. 1997/98:83. Kommunikationsministern: “Jag tycker också att det vore en poäng om man hade en myndighet som förvaltade .se-domänen. […] Men i dag skulle man inte klara av detta. […] Det viktigaste just nu är att vi har kontroll överdomännamnshanteringen.”)
 • Förslag finns även i USA på att öka statens inflytande över Internet
 • Möte med Patrik Fältström den 11 februari 13.00

Det europeiska skoldatanätet <www.eun.org>

 • Ett samarbete mellan EU-länder, EFTA-länderna Island, Norge och Schweiz samt EU-kommissionen för att uppnå målen i ”Learning in the Information Society”
 • Öka kunskapen om och användningen av IT i Europas skolor
 • Skapa ett informationsnätverk, på Internet och i verkligheten, för Europas skolor
 • Skapa nya kommunikationsmöjligheter och informationstjänster för Europas skolor
 • Delprojekt som genomförs av ca. 50 partners i hela Europa
 • Ett antal internettjänster (website, listor, konferenser, etc.)
 • Generella informationsinsatser mot skolor, företag, myndigheter etc.
 • Sverige ledande inom området IT i skolan, tekniskt och pedagogiskt
 • Norden och Sverige har erfarenhet av logiska skoldatanät
 • Sverige kom med idén, bekostar och bemannar projektet under 1997 och våren 1998
 • Sverige bör visa sig fortsatt aktivt i arbetet
 • Placering av projektkontor, fortsatt inflytande i steering committe, editorial board, technical board, etc.