Under flera år arbetade jag med projektet “Det svenska skoldatanätet”. Det var ett av de första nationella insatserna för att främja användningen av Internet i skolan. Under årens lopp kom jag att bli involverad, till större eller mindre grad, i bl.a. det nordiska, det europeiska, det finlandssvenska, det egyptiska, det irländska och det sydafrikanska skoldatanätet. Nog var det en rolig tid och nog var jag rejält engagerad men absolut inte så engagerad som det antyds i denna rumänska rapport som utgör en del av projektet EU-RIPIDES. Se sidan 9 😉