En av de roligaste sakerna under tiden på KTH var att medverka i F-sektionens spex. Jag har haft nöjet att delta i skrivar-, PR- och teknikgrupperna. Nedan följer ett, på sitt sätt, unikt dokument: orginalsynopsis till spexet Kristina. Tillsammans med Håkan, Bengt och Johan skrev jag ihop detta till den första spexsynopsistävlingen vilken gick av stapeln på Ettans fest 1981. Konkurrensen var hård: ytterligare ett bidrag hade nämligen lämnats in. Det andra förslaget handlade om Olof Skötkonungnen och var skrivet av Håkan, Bengt, Johan och Johan 😉

Synopsiset liksom mycket annat om Kristina och de fyra därpå följande spexen finns att läsa i “Fysikalen I-IV eller Världshistoriens fem största spex” (ISBN 91-630-0922-6).

Huvudpersoner

 • Kristina, drottning av Sverige, begåvad, bildad, sinne för konst, kultur och
  ett rikt hovliv
 • René Descartes, filosof, vetenskapsman, samtidens störste tänkare och väl
  medveten om det
 • Magnus Gabriel de la Gardie, svensk adelsman, f,d gunstling, hämndlysten,
  intrigant, rik, berest, sinne för prakt och lyx
 • Anatole de Gauchin, fransk markis, skrupelfri, kallblodig, girig,
  de la Gardies vän
 • Maria Eleonora, änkedrottning, smågalen, maktlysten, söker återfå kontrollen
  över landet och dottern
 • Axel Oxenstierna, rikskansler, ståtlig, gladlynt, lugn över hövan, en av
  historiens största diplomater.

Biroller

Karl (X) Gustav, Georg Stiernhjelm, jesuiter, vetenskapsmän, hovfolk, tjänare,
dansare och musikanter.

Resumé

Vi befinner oss i Stockholm på 1650-talet. Kristina har satt Sverige på världskartan. Internationella berömdheter kommer och går. Däribland Descartes som pga sina forskningsresultat, vilka går emot kyrkans dogmer, är på flykt undan inkvisitionen. Drottningen blir hans förtrogna och älskade. Känslorna är besvarade. Magnus Gabriel de la Gardie, numera i onåd, planerar tillsammans med markis de Gauchin att ta hämnd på drottningen. Utklädd till Descartes försöker de Gauchin komma så nära drottningen att han kan döda henne. Genom en serie omständigheter misslyckas han totalt och spexet får ett för nästan alla parter lyckligt slut.

Akt 1

Scen 1: Rådet sammanträder på Stockholms slott. Närvarande bl,a Axel Oxenstierna, Kristina, änkedrottningen och de la Gardie. Debatt där de fyra huvudpersonerna presenteras. Mot slutet gör Gardie bort sig och faller i onåd hos Kristina.

Scen 2:  Audienssal. Hovfolk, rådet, drottningen, änkedrottningen och Oxenstierna är med. Flera besökare tas emot, bl,a de la Gardies vän markis de Gauchin och sist men inte minst René Descartes.

Scen 3:  Nästa morgon har Kristina och Descartes filosofilektion. Descartes berättar dessutom varför han egentligen är här; han flyr inkvisitionen.

Scen 4: de la Gardies frukostrum. de Gauchin påtalar att Gardie kan återfå sin ställning om Kristina kommer bort och ersätts med Karl Gustav. Föreslår slutligen mord! Gardie accepterar förslaget.

Akt 2

Scen 1: Scenen i mörker. Ljus tänds. Det visar sig vara en krypta där inkvisitionens utsända agenter sammanträder. De beslutar om hur sökandet och undanröjandet av Descartes skall gå till.

Scen 2: Hovets vetenskapsmän samlade till debatt. Stämningen blir upphetsad men Oxenstierna lyckas lugna sinnena. Alla utom Kristina och Descartes lämnar rummet. Spexets stora romantiska scen. Drottningen berättar om sin lust att abdikera och lämna Sverige. De beslutar att när tillfälle gives lämna Sverige tillsammans. Stämmer möte samma kväll i Kristinas sovgemak.

Scen 3: de la Gardie hemma. Descartes inträder men visar sig vara den förklädde Gauchin. Mordet detaljplaneras. Bl,a skall Gardie för att Gauchin skall kunna röra sig fritt lura upp Descartes till änkedrottningens våning där han tvingas lyssna på hennes utläggningar om sin döde man.

Scen 4: Stor bankett på slottet. Stiernhjelm presenterar nya baletter. Allmänt festande.

Akt 3

Scen 1: de la Gardie hos Maria Eleonora. Intresserar henne för Descartes som han sedan hämtar. Descartes lyssnar otåligt på hennes tal och gör flera försök att avvika innan han får änkedrottningen att så gå upp i sina fantasier att han kan komma därifrån.

Scen 2: Descartes in i Kristinas sovrum, hör steg som ej är Kristinas och gömmer sig i en garderob. Den förklädde Gauchin inträder, ser sig omkring, visar mordvapnet. Genom en lönndörr inträder jesuiterna. Mördar Gauchin som de tror är Descartes. Lämnar rummet. Kristina kommer in och Descartes ut. De inser att inkvisitionen nu tror att Descartes är död och att han därför nu kan återvända hem. Kristina beslutar följa honom. Descartes tar sig ut och Kristina ringer Oxenstierna. Han kommer och de beslutar förklara det för Sverige pinsamma mordet med att Descartes dött i lunginflammation.

Scen 3: Åter i rådssalen. Stor avslutning, Kristina abdikerar. Alla in på scenen. Stor final.